This page was made with ClickFunnels - Create Marketing Funnels in Minutes! Click here to get a free 14 day trial account. Your page? Want to remove this banner?
De Vlaamse Successierechten
Editie 2017 - Volledig herschreven
Alle vragen rond successierechten begrijpelijk uitgelegd in dit boek van 157 pagina's. Lees nu dit boek voor het te laat is!
In dit boek geven we u een overzicht van de principes van de erfbelasting (Vlaamse regeling). 

Een aantal juridische zaken komen hierbij noodgedwongen aan bod. Hierbij denken we aan een aantal erfrechtelijke en huwelijksvermogensrechtelijke principes. 

Het is echter niet de bedoeling er een wetenschappelijke cursus van te maken doch wel een leidraad te bezorgen die u helpt in het jargon een antwoord te doen vinden op uw vragen. Het spreekt voor zich dat uw vertrouwenspersoon, uw huisnotaris u op al uw vragen deskundig kan verder helpen. 

Maar het kan helpen dat u voor het gesprek met hem of haar u al wat termen hebt kunnen eigen maken. Uw vraagstelling naar hem toe zal dan ook gerichter kunnen verlopen.

De opbouw van het werk is op de volgende manier opgevat. In deel één vindt u een aantal erfrechtelijke principes. In deel twee worden de huwelijksvermogensrechtelijke principes belicht. 

Uiteindelijk weten we nu wie wat erft waarna de te berekenen erfbelasting voor Vlaanderen aan bod komen.

Mocht deze fiscale druk u niet bevallen dan behandelen we in het laatste deel een aantal wettelijke mogelijkheden om aan deze fiscale druk te verhelpen.

Ik wens u bij deze veel leesplezier en hoop dat u dankzij dit werk een aantal ideeën hebt kunnen opdoen om zo de fiscale druk binnen de voor u aanvaardbare grenzen te kunnen houden.

Iven De Hoon 
mei 2017
Download Gratis Inkijkexemplaar
* we sturen je het inkijkexemplaar naar het opgegeven e-mail adres *
of koop nu voor €17
De Vlaamse Successierechten
Editie 2017 - Volledig herschreven
Deel 1: Het Wettelijk Erfrecht
 • Wie erft wat?
 • De orden en de graden
 • De Kloving
 • De plaatsvervulling
 • De langstlevende echtgeno(o)t(e)
 • ...
Deel 2: Het Huwelijksvermogensrecht
 • Stelsen van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten
 • Scheiding van goederen
 • Stelsel van algehele gemeenschap van goederen
 • ...
Deel 3: Waaruit bestaat de nalatenschap
 • De aangifte. Meer dan je denkt...
 • Schenkingen gedaan binnen 3 jaar voor het overlijden
 • Wat moet er allemaal in de aangifte opgenomen worden?
 • Huwelijksvoordelen
 • ...
Deel 4: De Vlaamse Erfbelasting
 • De tarieven van de erfbelasting
 • Splitsing van het vermogen in roeren en onroerend goed
 • De aanrekening van het passief
 • ...
Deel 5: Het Successieplanning
 • Het huwelijkscontract
 • Schenken in Vlaanderen
 • De opmaak van een testament
 • ...
Deel 6: Varia
 • Moeilijkheden spreiding onroerend - roerend goed
 • De bankrekeningen
 • Erven van buitenlands onroerend goed
 • De fiscale (Vlaamse) regularisatie
 • ...
Copyright 2017 - Bespaarbelastingen.be
Powered By ClickFunnels.com